Slovník pojmů

Brigantina - menší a rychlejší dvoustěžňová plachetnice

Čelnice - přední trám lodi

Čelní stěžeň - stožár tyčící se nad přídí plachetnice, na němž se upevňuje plachta

Džunka - velká plachetnice používaná především v Číně. Pružné plachty připomínají žaluzie, jsou tvořeny lýkovými rohožemi zesílenými bambusovými tyčemi.

Eskadra - sestava několika válečných lodí

Flotila - loďstvo, společná výprava několika lodí

Galeasa - velká galéra dosahující délky až 80 metrů. Mnohé galeasy měly na palubě asi 70 děl.

Galeota - malá středověká galéra, která má po obou stranách pouze 16 - 20 vesel. Každé veslo obsluhoval jen jeden muž.

Galéra - dlouhá, úzká a nízká válečná loď poháněná vesly a plachtami

Kastel - vysoká nástavba na přední nebo zadní palubě středověkých plachetnic, později pěvně spojená s vlastní lodí

Koga - dvoustěžňová až třístěžňová plachetnice používaná ve 13. - 15. stol. s nástavbami podobnými kastelu v předu i v zadu

Konvoj - obchodní lodi seřazené do chráněné sestavy

Korzár - označení piráta ve Středozemním moři

Kořist - loď s nákladem ukořistěná podle zákonů válečného námořního práva

Kýl - základné trám lodi

Lanoví - plachty, provazy a lana plachetnic

Mušketa - starý typ těžké pušky, která se nabíjela ze předu a odpalovala doutnákem

Nákladní loď - přepravuje předevsím náklady, ale také cestující

Palba ze široké strany - postup, při kterém všechna děla pálí stejným směrem z boky lodi

Prau - štíhlá malajská plachetnice, která mívá většinou jeden stěžeň a dvě vahadla po stranách

Příď - přední část plavidla

Ráhno - vodorovný trám na stěžni, na němž se upevňuje plachta

Rejda - na rejdě kotví loď před přístavem

Rejdař - podnikatel v námořní přepravě, loďař

Slup - menší jednostěžňová loď

Šalupa - rychlá plachetnice s jedním dlouhým čelním stěžněm

Triéra - válečná loď ze 7. až 3. stol. př.n.l. s plachtou a třemi řadami vesel nad sebou

Uzel - jednotka měření rychlosti lodi (jeden uzel = 1, 852 km za hodinu)

Veslo - náčiní k ručnímu pohánění lodí, ovládané obvykle 2 rukama

Vlajková loď - ľoď velitele flotily, eskadry

Vrhací kotva - čtyřramenná vrhací kotva s háky

Zábradlí - zábradlí kolem paluby, obrubnice

Záď - nejzadnější část lodi

Zahákování - přitažení dobývané lodi háky a vrhacími kotvami