Parlej
Pirátský zákoník, kterým je nutno se řídit

 • Dělení kořisti: kapitán obdrží 2 plné podíly, 1. důstojník 1 a půl podílu; lékař, 2. důstojník, zbrojmistr a bocman 1 a čtvrt podílu.
 • Každý muž má při rozhodování stejný hlas. Má nárok na rovný díl ukořistěných čerstvých potravin a trvrdého alkoholu a smí si jich užít podle chuti, s výjimkou případů, kdy nedostatek přiměje posádku odhlasovat zkrácení dávek ve prospěch všech.
 • Kdo se proviní tím, že si neprávem přivlastní zbraň z lodi, jíž jsme se zmocnili, nebo kdo napadne či poškodí jiného člena posádky, bude potrestán podle toho, jak kapitán a většina posádky uzná za vhodné. Jednotlivci budou řešiti své spory na pevnině a to sečnou zbraní nebo pistoli.
 • Kdo uteče, dokud mu trvá smlouva nebo kdo by snad něco zatajil před ostatními, bude vysazen na pustý břeh s jedním váčkem střelného prachu, jednou lahví vody, jednou malou bambitkou a jednou kulkou.
 • Budou-li na dobyté lodi nalezeny šperky, zlato, stříbro a podobně od hodnoty jedné osmipence, a jestliže je nálezce do 24 hodin neodevzdá veliteli lodi, bude potrestán podle toho, jak kapitán a většina posádky uzná za vhodné.
 • Kdo se proviní hráčstvím nebo ošizením jiného člena posádky od hodnoty jednoho šilinku výše, bude vyzen na pustý břeh nebo zastřelen.
 • Kdo vyvlá rvačku v době platnosti Parleae, bude potrestán podle Mojžíšova zákona ( tj. 40 ran bez jedné) na holý hřbet.
 • Kdo nebude udržovat své zbraně v čistotě a v pohotovosti aneb bude zanedbávati svou práci, bude zkrácen o svůj podíl a potrestán podle toho, jak kapitán a posádka uzná za vhodné.
 • Kdo přijde v době své služby o ruku dostane 400 osmipencí, kdo ztratí nohu, obdrží 800.
 • Světla a svíčky zhasínají v deset hodin večer. Jestliže má někdo z posádky i po této hodině chuť pít, nechť tak činí venku na palubě.
 • Jestliže někdo svede osobu ženského pohlaví a v přestrojení za muže ji vezme s sebou na loď, zaplatí životem.
 • Kdokoli si přeje vyjednávat a odvolává se na Parley je pod ochranou a nesmí mu být ublíženo, dokud své námitky nevyřeší s kapitánem.
 • Kdokoli poruší Parley, bude potrestán, jak kapitán uzná za vhodné.