Historie
Nyní je rok 1724

Námořní lupiči byli známi už ve starověku, pirátství se však velmi rozšířilo v době kolonizace, kdy obchodní lodě přivážely z Ameriky do Španělska drahé kovy a jiné bohatství. V Západní Indii 17. století se pirátům říkalo bukanýři, kteří založili přístavy Tortuga a Port Royal, který nakonec obsadili Angličané a udělali z něj jedno z protipirátských center. Počátkem 18. století vznikla řada pirátských band, např. banda Edwarda Teache (zvaného Černovous), které napadaly obchodní trasy v Karibiku, podél pobřeží Afriky a někteří i Indie. Dnešním rokem vzniká čím dál více takovýchto loupeživých band a svět objevuje spoustu pirátů, kteří mají potenciál k tomu, stát se těmi nejobávanějšími...

Taktiky pirátských loupeží

Piráti útočící na pobřeží postupují vždy stejně: Z příhodného místa vysoko nad mořem vyhlíží jeden z nich kořist. Jestliže se objeví něco nadějného, dá pozorovatel zprávu svým druhům, kteří hned skočí do svých pohyblivých, plochých člunů. Většinou to jsou takzvané monéry, lodi s jednou řadou velkých vesel po každé straně. Na mnohých z nich bývá dvacet, na jiných dokonce padesát veslařů. Když piráty pronásledoval nepřítel, bleskurychle se skryli v některém ze zálivů, potápěli své lodi nebo utekli pěšky cestami, které našli jen ti, kteří věděli, kde jsou. Lodě jejich pronásledovatelů, které mívaly většinou hlubší ponor, se často roztříštily, když narazily na útesy skryté pod hladinou. V noci se pobřežní piráti vydávají na lov lidí. Převlečeni za obchodníky nebo cestující již dlouho před přepadením prozkoumávají situaci na místě, na němž má dojít k akci. Zjišťují, kdy a kde se bude konat svatba nebo nějaká jiná velká slavnost. Pak nečekaně udeří. Nic netušící a bezbranní lidé jsou hrubě nahnáni na lodě a později prodáni otrokářům.

Nakonec se stalo hlavním působištěm pirátů otevřené moře: pobřežní piráty vystřídali námořní lupiči. Předpokladem této proměny byly lodě, které se nejen hodily k pronásledování, ale především umožňovaly obtížný manévr zachycení hákem. Takový lodní typ představovala třeba řecká triéra.


Všeobecně v celé společnosti panují různé fámy, že pirátské řemeslo nevynáší mnoho a každý pirát umírá mladý, trpí hladem a nikdy se nestane pohádkově bohatým. Tak co ty líná kryso, půjdeš se mnou těmhle lidem dokázat, že to tak není?